3. Müdahale Alanları ve Öncelikli Kesimler, Yaşasın Beyoğlu!


3. MÜDAHALE ALANLARI VE ÖNCELİKLİ KESİMLER

 

Halkla birlikte kamucu bir anlayıştan yola çıkan Beyoğlu Belediyesi, ilçe sınırları içinde yaşayanların yanısıra, gün içinde Beyoğlu’nu kullanan geniş halk kesimlerinin sorunlarına, her bir kesimin özgün sorunları ve Beyoğlu ilçesinin sosyal ve mekânsal özgünlükleri çerçevesinde yaklaşarak çözüm getirecektir. 

Sorunların tüm halkın katılımıyla tespiti ve çözümü konusundaki kararlılık daha önce ifade edilmiş olmakta birlikte; temel bazı değerlerimiz çerçevesinde çeşitli kesimlere ve sorunlara yönelik ilkesel yaklaşımımızı da kamuoyu ve seçmenlerle paylaşmayı gerekli görüyoruz. 

 

3.1. KADINLAR İÇİN ÖZGÜR EŞİT VE GÜVENLİBİR BEYOĞLU 

 

Mevcut iktidarın uyguladığı politikaların bir sonucu olarak, son yıllarda kadına yönelik şiddet giderek tırmanmakta, her ay onlarca kadın cinayeti işlenirken, yüzlerce kadın tacize ve tecavüze uğramaktadır. Kadınlar evde, işyerlerinde, eğitimde, toplumsal ve siyasal yaşamda eşitsiz konumdadır. Her türlü ayrımcılık ve eşitsizliğe karşı yerel yönetimler ölçeğinde de önlemler alınmalı ve eşitlik politikalarının gerçekleşmesine yönelik bir belediyecilik geliştirilmelidir. 

Kadınların kendi yaşamlarına yönelik söz, yetki ve karar sahibi olmaları ve eşit temsil hakları için Beyoğlu’nda gerekli koşulları sağlayacağız. Bunun için; 

 

•          Kadınların yerele dair kendi sorun ve taleplerini dile getirdiği, çözüm ürettiği kadın meclisleri oluşturulacak. Bu meclislerde alınan kararların hayata geçirilmesi için gerekli tüm kurumsal mekanizmalar kurulacak ve meclis kararları, mahalle meclislerinde tartışmasız kabul görecek.

•          Kadına yönelik şiddet, taciz ve cinsel saldırının önlenmesi konusunda hukuksal ve işlevsel önleyici etkin çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar kadın meclislerinin inisiyatifiyle gerçekleştirilecek.

•          Şiddet karşısında başvurulabilecek mekanizmaları kolay ulaşılabilir hale getirmek için etkin, kararlı olunacak ve bir ekip çalışması yürütecek. Belediyemiz bu anlamda merkezi yönetime de gerekli basıncı yapmanın örneğini teşkil edecek.

•          Beyoğlu sokaklarını kadınlar için güvenli hale getirmek, gece sokağa rahat çıkmaları için tüm sokaklara ve caddelere aydınlatma sağlanması da dahil olmak üzere “güvenli sokaklar” sağlanacak.

•          Kamusal ve özel bütün yaşama ve çalışma alanlarında şiddete karşı; hukuksal ve psikolojik destek veren danışma merkezleri ve sığınma evleri inşa edilecek.

•          Mahallelerde, uzmanlarından cinsiyet eşitliği eğitimleri düzenlenecek ve ayrıca belediye personelleri için bu eğitim zorunlu tutulacak.

•          Ev içi emeği kentte görünür kılınarak toplumsallaştırılacak, kadın emeği üzerindeki sömürüyü ortadan kaldıracak bir bakış açısı hakim kılınması için programlar yapılacak. Buna bağlı olarak kadınların ev bütçesi için kadın kooperatifleri ve kadın emeği pazarları kurulması teşvik edilecek.

•          Organizasyonu belediyenin yaptığı ve kadınlar tarafından denetlenen, kürtaj ve doğum kontrolü dahil, kadınların tüm sağlık sorunlarına ilişkin ücretsiz ve ulaşılabilir kadın sağlığı merkezleri kurulacak. 

•          Beyoğlu belediyesinde kadın çalışanların regl izni olacak. Kadın hijyen ürünleri ve yine bu alandaki temel gereksinim maddeleri kadın kent dayanışma ağları ile sağlanacak. 

•          Kadınlara yönelik ücretsiz meslek ve beceri edindirme, okuma-yazma, dil kursları açmak, kültür-sanat faaliyetlerini destekleyecek mekanizmalar kurup yaygınlaştırmak önceliğimiz olacak. 

•          Göçmenlik durumu nedeniyle şiddetin bütün biçimlerine maruz kalan, korumasız ve muhtaç bırakılan göçmen kadın ve LGBTİ’lerin sorunlarının çözümü için dayanışma ağları, sosyo-ekonomik ve hukuksal hakları için eşitlikçi birimler kurulacak. 

•          Beyoğlu Belediyesi çalışanı kadınlar, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ve “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma” gününde izinli olacak ve belediye bu iki günün örgütlenme süreçlerinde de aktif rol alacak. 

•          Onur haftası kapsamında bir dizi belediye etkinliğinin yanı sıra ayrımcılık ve nefret suçları ile de aktif mücadele edilecek. 

•          Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını özgürleştirmesi için nitelikli, ücretsiz ve kolay ulaşılabilir, 24 saat açık kreşler, engelli ve yaşlı bakım evleri hizmete sokulacak.

•          Belediyeye ayrılacak tüm istihdam alanlarında cinsiyetsiz ve engelsiz bir politika izlenecek.

•          Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bütçeleme oluşturulacak. Belediye bütçelemesi için meclislerin belirlediği talep ve ihtiyaçlar öncelik olacak. 

•          Üniversiteli genç kadınların barınma sorununu hafifletebilmek için Beyoğlu’na kadın öğrenci yurdu yapılacak. 

 

3.2. ENGELSİZ BEYOĞLU

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından son açıklanan verilere göre Türkiye’de nüfusun yüzde 6,9’unu engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Yerel yönetimlerin en önemli görevleri arasında, engellilerimizin toplumsal hayata dilediklerince katılmaları için çalışmalar yer almalıdır. Beyoğlu’nda altyapı ve üstyapı çalışmalarında engellilerimize yönelik planlar geliştirilmemekte, bu çalışmalar toplumun yoksul kesimindeki engellilerin ihtiyacını kapsamamaktadır. Engellilerimize yönelik tecrit edici değil bütünleştirici politikalar geliştirilmelidir. Bu ilkeler ışığında bizler; 

 

•          İmar planlarını, belediye binalarının ve konutların tasarımlarını engellilerimizi gözeterek yapacağız. 

•          Beyoğlu’nda yaşayan engelli yurttaşlarımızın evlerini ve binalarını onların kolaylıkla ulaşacağı şekilde düzenleyeceğiz. 

•          Kamuya açık alanlara sesli ve görsel uyarı işaretleri yerleştireceğiz.

•          Kent mobilyalarının yerleştirilmesi ve altyapı çalışmalarında engellilerimizi gözeteceğiz.

•          Rekreasyon alanlarının engellilerimizin kullanımına uygun olarak tasarlayacağız.

•          Tiyatro, sinema gibi ortak kullanım alanları ve açık alanlarda hareket edebilmeleri için gerekli fiziksel koşulları yerine getireceğiz.

•          Toplu taşım araçlarını engelli yurttaşların kullanımına uygun hale getirerek kentsel yaşamda yer almalarını sağlayacağız.

•          Yatağa bağlı engellilerimize yönelik evde sağlık, bakım ve ambulans hizmetleri vereceğiz.

•          İlgili sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yürüterek engellilerin yerel yönetimlerde söz ve karar sahibi olmasını sağlayacağız.

 

3.3. YAŞLILAR VE EMEKLİLER İÇİN HUZURLU BİR BEYOĞLU

 

Toplumsal yaşamımızın ayrılmaz ve önemli bir parçası olan, Türkiye nüfusunun bugün yüzde 8,5’ini oluşturan yaşlılarımız ekonomik ve sosyal sorunlar arttıkça ciddi problemler yaşamaktadır. Beyoğlu Belediyesi olarak yaşlılarımızın ve emeklilerimizin gündelik yaşama katılmalarını sağlayacak alanlar geliştirecek, barınma, sağlık, dolaylı gelir desteği ve gündelik işlerini kolaylaştıracak önlemler alacağız. Bu amaçla;

 

•          Evden çıkamayan, kronik rahatsızlığı olan yaşlılarımıza evde doktor, hemşire, ambulans hizmetleri sunacağız.

•          Evden çıkamayan, kronik rahatsızlığı olan yaşlılarımıza evde bakım hizmeti verecek, evlerine tadilat ve tamirat desteği sağlayacağız.

•          Fiziksel zorluk veya sağlık problemleri nedeniyle uygun hijyen koşullarını sağlayamayan hastalarımız için evde temizlik hizmetleri vereceğiz. 

•          Alzheimer hastalarımızın sosyal yaşama entegre olması amacıyla Beyoğlu Belediyesi Alzheimer Merkezi’ni kuracağız.

•          Maddi durumu uygun olmayan ve düzenli bakım görmesi gereken yaşlılarımız için huzurevleri açacağız.

•          Sigortalı olsun olmasın, yaşlılarımızın tamamının yeterli sağlık hizmeti alabilmeleri için destek mekanizmaları oluşturacağız.

•          Kurulacak olan dayanışma evlerinde yaşlılarımızı bir araya getirerek sosyalleşmelerini sağlayacak ücretsiz hobi kursları, kültürel geziler vb. etkinlikler gerçekleştireceğiz.

 

3.4. GENÇLERİMİZ İÇİN ÖZGÜR BİR BEYOĞLU, UMUT DOLU BİR GELECEK

 

Beyoğlu’nda gençlerimizin siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşama katılımı önünde birçok engel bulunmaktadır. Gençlerimizin yaratıcılığının ortaya çıkacağı, toplum bilincinin gelişeceği sosyal ve kültürel alanların eksikliği ya da var olan bu tür faaliyetlerin ekonomik nedenlerle erişebilme imkanlarının zayıflığı Beyoğlu Belediyesi’nin çözmesi gereken en önemli sorunlardan birisidir. Bu nedenle;

 

•          Gençlerimizin sosyal, kültürel, sportif ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli maddi destekleri sağlayacağız.

•          Gençlerimizin mahalle ve kent yönetimine doğrudan katılımı için gençlik meclisleri oluşturularak yönetime doğrudan katılımını mümkün kılacağız.

•          Gençlerimizin bedensel ve ruhsal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için gerekli koşulları sağlayacağız. Gençlerimizin kötü alışkanlıkları edinmelerinin, uyuşturucu kurbanı olmalarının önüne geçeceğiz.

•          Gençlerimize yönelik kültür-sanat evleri inşa edecek, halk oyunları ve tiyatro ekipleri kuracağız.

•          Gelir yetersizliği, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, engellilik gibi nedenlerle eğitimine devam edemeyen gençlerimiz için toplumsal destek sistemi kuracağız.

•          Gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine katkı için, hoşgörülü, farklılıkları bir değer olarak gören, dünyaya açık bir gençliğin buluşacağı Gençlik Merkezleri projesini hayata geçireceğiz. Kasımpaşa’da yaşayan bir gencimizle Cihangir’deki gencimizin, Dörtyol’da zaman harcayan bir gencimizle Hasköy sahilinde vakit geçiren gencimizin, Tophane’deki gençlerimizle Hacıahmet’teki gençlerimizin hayat mücadelesini, bakış açılarını ortaklaştıracağız, bir arada ortak gelecek kurmalarının önündeki engelleri aşacağız.

•          Mesleki ve genel liselerde, öğrencilerin meslek seçimini kolaylaştıran yönlendirme ve destek çalışmaları yapacağız.

•          Barınma sorunu yaşayan öğrenciler için ücretsiz konukevleri inşa edeceğiz.

 

3.5. ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GÜVENLİ BİR BEYOĞLU

 

Beyoğlu’nda bir çocuğun fiziksel çevresini oluşturan mekânlar nicelik ve nitelik olarak yetersizdir. Sokaklar oyun alanı olarak kullanılmakta ancak taşıt ve güvenlik kaynaklı çeşitli problemler yaşanmaktadır. Çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre oluşturulması açısından Beyoğlu Belediyesi’ne çok önemli görevler düşmektedir. Bu hususta;

 

•          Planlama süreçlerinde standartlara uygun oyun alanları ayıracak, nitelikli ve yeter sayıda oyun alanları kuracağız.

•          Oyun alanlarını toplumsallaşmaya ve çocuk gelişimine uygun olacak biçimde düzenleyeceğiz.

•          Her çocuğun sahip olması gereken eğitim, sağlık, beslenme ve barınma haklarının koşulsuz biçimde gerçekleşmesini sağlayacağız. Çocukları bu haklardan yoksun olan aileleri maddi ve sosyal olarak destekleyeceğiz.

•          Tüm çocuklarımızı koruyucu sağlık hizmeti kapsamında yılda en az bir kez sağlık taramasından geçirecek, aşı ve tıbbi hizmetleri belediye bütçemizden karşılayacağız.

•          Çocuklarımızın sosyal gelişimine katkıda bulunacak mahalle kreşleri kuracağız.

•          Tüm sokaklara istisnasız her sabah belediye süt aracı göndereceğiz, çocuklu her aile her gün bir şişe ücretsiz süt hakkını bu araçtan alabilecek. 

•          İlçemiz belediyesi sınırlarındaki kamuya ait okulların hijyen ve güvenliği konusunda belediye sorumluluk alacak, aileler çocuklarını okula korkmadan gönderebilecekler.

 

3.6. MÜLTECİLERE ve SIĞINMACILARA İNSANCA YAŞAM SAĞLAYAN BİR BEYOĞLU

 

2019 yılında Türkiye, dünyada en çok mülteci barındıran ülke konumuna gelmiştir. Dolayısıyla bir yerel yönetim programında kent mülteciliği ve kente entegrasyon konuları mutlaka yer almalıdır. Beyoğlu’nda sayıları binleri bulan kent mültecileri kent planlamasının hiçbir safhasında yer almamaktadır. Bu nüfusu kapsayan, ötekileştirmeden kente entegrasyonunu sağlayan planların yapılması yerel yönetimlerin görevidir.

Beyoğlu’nda kent mültecileri ucuz ve yedek işgücü olarak istismar edilmekte, kayıt dışı ve güvencesiz koşullarda çalışmaya zorlanmaktadır. Türkiye gibi kırılgan ekonomilerde bu istismar aynı zamanda yerel halkta nefret söyleminin gelişmesine, şiddet ve çatışma ortamının oluşmasına yol açmaktadır. Kent mültecilerine karşı “işimizi elimizden alıyorlar” benzeri çıkışlar pek çok kötü hadiseye sebebiyet vermiştir. Gelişen bu nefret söylemleri kent mültecilerinin ötekileştirilmesine yol açmakta, kendisi için en uygun ve güvenli ortamın oluşması adına ülke içerisinde göçe zorlamaktadır. Mülteci kenttaşlara kalıcı çözümler üretmek imkansız hale gelmektedir.

Ayrıca kentteki mültecilerin barınma, sağlık, eğitim, kamusal hizmetlere erişim gibi çok çeşitli sıkıntıları bulunmaktadır. Yerel yönetimlerin göç ve mülteciliği, merkezi düzeyde bir problem olarak görmeleri nedeniyle kentte yaşanan sorunlar daha da derinleşmektedir. Beyoğlu Belediyesi olarak yaşanan mağduriyete seyirci kalmayacağız.

 

•          Beyoğlu Belediyesi Mülteci Hakları Merkezi açarak barınma, kıyafet, gıda, sağlık ve hukuki alanda mültecilere destek olacağız.

•          Mülteci hakları merkezlerinde, kent mültecilerinin toplumsal yaşamını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz Türkçe dil kursları vereceğiz.

•          Güvencesiz, esnek ve kayıt dışı istihdamın önüne geçeceğiz.

•          Sağlık durumlarından dolayı çalışamayan mülteci kenttaşlarımız için dayanışma evleri inşa edecek, bakımlarını sağlayacağız.

•          Mülteci çocukların eğitim hayatlarını sürdürmeleri için gerekli olanakları sağlayacağız.

•          Nefret söyleminin önüne geçmek için toplumsal bilinçlenme projeleri geliştireceğiz.

 

Mülteci kadınların erkek mültecilere kıyasla daha farklı ve özel koruma ihtiyaçları bulunmaktadır. Hassas ve risklere açık bir grup olduklarından özel programlar uygulanmalıdır. Ayrıca cinsel ve fiziksel istismara ve hizmetlerin dağıtımında ayrımcılığa karşı korunmaları gerekir. Bu nedenlerle; 

 

•          Kadın mültecilerin hizmet ve tesislerden faydalanırken saldırılara açık olmaması için ilgili merkezleri kadınların kolayca erişebileceği yerlere kuracağız.

•          Göç yolunda veya sığındıkları ülkelerde cinsel istismara uğrayan kadınlara psikolojik destek sağlayacağız.

•          Şiddete ve cinsel istismara özellikle açık, örneğin engelli aile üyeleri olan veya yalnız başına göç eden kadınlara özel barınma koşulları sağlayacak, güvenlik ve uygun istihdam olanakları yaratacağız.

 

3.7. HAYVAN HAKLARININ KORUNDUĞU BİR BEYOĞLU

 

Türkiye’de yürürlükte bulunan Hayvanları Koruma Kanunu’nun yetersizliği ve toplumdaki bilinçsizlik nedeniyle, hayvanlara yönelik her gün yeni şiddet olaylarına tanık olmaktayız. Yerel yönetimlerin asli görevleri arasında, kendi sınırları içerisindeki her canlının sağlıklı ve kaliteli yaşam standartlarına ulaşmasını sağlamak, bu konuda toplumda bilinç ve duyarlılık oluşturmak da olmalıdır. 

Hayvan hakları evrensel bildirgesinde ifade edilen “bütün canlıların doğal haklara sahip olduğu” ilkesinden yola çıkan bizler; 

 

•          Belediye bünyesinde hayvan bakım merkezleri ve takip sistemi kurarak, Beyoğlu’nda yaşayan tüm hayvanların aşı ve yıllık sağlık kontrollerini üstleneceğiz.

•          Sahipsiz, güçten düşmüş ve yaralı hayvanları hayvan bakımevlerinde tedavi altına alacağız.

•          İhtiyacı olanlar için her zaman ücretsiz rezerv mama bulunduracağız. 

•          Evde arkadaş olarak beslenen (pet) hayvanların ticaretine engel olacağız.

•          Bakımevine getirilen hayvanların sahiplendirilmesi için belediye tarafından belediye ilân panoları ve internet ortamında duyuru yaparak, sahiplendirilmelerini teşvik edeceğiz.

•          Toplumsal duyarlılığı sağlamak amacıyla hayvan haklarına saygı konusunda ilkokullarda eğitimler vereceğiz.

 

3.8. HER TÜRLÜ AFETE HAZIRLIKLI BİR BEYOĞLU

 

Plansız ve ranta dayalı kentleşme politikaları yüzünden depremler ve diğer afetler Beyoğlu için tehdit oluşturmaktadır. Bu gerçeklikten hareketle Beyoğlu Belediyesi tarafından afet öncesi, afet anı ve sonrasını kapsayacak bir afet yönetim sistemi hazırlayacağız. Afet sonrasına ilişkin korkuları suistimal ederek rant devşirilmesine izin vermeyeceğiz.

 

•          Yerel yönetim bazında bütünleşik afet yönetimi anlayışını benimseyecek, afet riski olan bölgeleri belirleyeceğiz.

•          Kent planlamasını afet risklerini göz önüne alınarak yapacağız.

•          İmar planlarını afet risklerine göre revize edeceğiz.

•          Nitelik ve nicelik bakımından yeterli afet toplanma alanlarını belirleyeceğiz ve buralarda yapılaşmaya izin vermeyeceğiz.

•          Afet toplanma alanlarına elektrik, su, ısınma, duş, tuvalet gibi temel ihtiyaçların da karşılanabileceği altyapıyı kuracağız.

•          Yerelde mahalle bazlı, gönüllülük esasına dayanan, belediye tarafından koordine edilen arama-kurtarma birimleri kuracağız. Bu birimlerin belediye tarafından kurulacak afet yönetim merkezi ile koordinasyonunu sağlayacağız.

•          Temel afet bilinci eğitimleri vereceğiz.

 

3.9. BARINMA HAKKI 

 

Bugün, Beyoğlu’nun mahalleleri arasında belirgin sınıfsal farklar görülmekte, yoksul, orta, zengin mahalleler artık birbirinden keskin çizgilerle ayırt edilebilmektedir. Beyoğlu’nun planlaması sermaye sınıfının talep ve doğrultularına göre yapılmakta, emekçi kesimlerin görüş ve fikirleri bu planlara yansımamaktadır. Beyoğlu’na yapılan rant odaklı müdahaleler farklılaşmayı ve kutuplaşmayı da derinleştirmektedir.

“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” maskesi altında , Beyoğlu’nun rantı yüksek bölgelerinde üst gelir gruplarına yönelik konut projeleri yapılmak istenmektedir. Beyoğlu’nun emekçileri ise doğdukları, büyüdükleri sokaklardan koparılmak istenmektedir. Bizler;

 

•          Bölge sakinlerinin tercihlerini dikkate almayan rant projelerine engel olacağız. 

•          Kentsel arazileri kâr amaçlı spekülasyon aracı olmaktan çıkaracağız. 

•          Her insanın güvenli, sağlam, sağlıklı konutta oturmasını sağlayacak politikalar üreteceğiz.

•          Konutta seçenek, çeşitlilik ve ulaşılabilirliğin artırılmasının yollarını Beyoğlu halkıyla birlikte saptayacağız, yenileme, dönüştürme veya sağlıklılaştırma süreçlerinde halkın katılımı ve rızasını esas alacağız.

•          Sosyal dışlanma/mekânsal ayrışma yaşanmasına izin vermeyeceğiz.

•          Dönüşüme uğrayacak bölge halkının kültürel özellikleri ve yaşam biçimlerine uygun ve o yere özgü kentsel mekânlar planlayacağız.

•          Kiracıların ve mülk sahiplerinin yine aynı yerde yaşamını ikame etmelerini sağlayacağız.

•          Halkı yerinden ederek başka semtlere taşınmalarına, yoksul mahallelerin zengin muhitlerine dönüştürülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.

•          Ortaya çıkan maliyetleri karşılayacak durumda olmayanlar için ödeme planlamasını ödeme gücüne uygun olarak düzenleyeceğiz.

 

G ö n ü l l ü O l