4. Beyoğlu'nda Kentsel Dönüşüm Sorununu Çözeceğiz, Yaşasın Beyoğlu!


4. BEYOĞLU’NDA KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNU 

 

Beyoğlu nüfusunun önemli bir kısmı yıllardır yıkım tehdidi altında yaşıyor. Belediye, Piyalepaşa, Fetihtepe, Kaptanpaşa, Keçeci Piri, Piripaşa ve Kulaksız Mahalleleri’ni içeren kentsel dönüşüm projelerini birkaç yılda bir gündeme getiriyor ancak halkın sorunlarını çözecek bir yaklaşımı asla üretmiyor. 

Halktan yıllardır toplanan vergileri dikkate almayan, bölge insanının bu kentin oluşmasında verdiği emeği ve katkıyı yok sayan mevcut yönetim, 60 yılı aşkın bir süredir buralarda yaşayan insanlara işgalci muamelesi yapıyor. Tapu fiyatlarını tespit ederken sanki halk hiçbir hakka sahip değilmiş gibi bir yaklaşım sergileniyor. Oysa burada yaşayan insanlar işgalci değildir, hakları olan insanlardır. Okmeydanı’nda sahici ve halkı mutlu edecek bir çözüm geliştirmek için öncelikle bu gerçek kabul edilmelidir.

Mevcut belediye yönetimi yıllardır çözümsüzlüğe gerekçe olarak, muhalefeti gösteriyor ve kaynakların yetersiz olduğunu öne sürüyor. Oysaki Beyoğlu’nun merkezinde dönen ticaret oldukça büyüktür. Burada istenirse kentin bütününü yeniden inşa etmeye yetecek kaynak mevcuttur. Beyoğlu’nda emeğiyle geçinen insanların barınma sorunlarını çözecek kaynak başka yerlerde aranmamalıdır. Beyoğlu’nun zenginlikleri kentsel dönüşüm tehdidi altında tutulan mahallelerdeki sağlamlaştırma, sağlıklılaştırma ve yeniden yapım faaliyetleri için fazlasıyla yeterlidir. Doğru planlandığı ve adil bölüşüldüğü taktirde, kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan on binlerce insanın barınma ve sağlıklı kent ihtiyacı karşılanabilir. Sosyal yapılar, sağlık ve eğitim amaçlı tesisler bu yolla finanse edilebilir. Dolayısıyla tapu ve mülkiyet hakkı kapsamındaki sorunların halktan yana çözümleri vardır. 

 

4.1. HAK SAHİBİ HERKESE TAPUSUNU VERECEĞİZ

 

İnsanları bölgesinden uzaklaştırmadan kenti tekrar sağlıklı biçimde yenileyeceğiz. Tapu hakkı talebini, ranta dönüştüren uygulamalara son vereceğiz. Bu hususta halka kolaylık sağlamak için 4706 sayılı kanunda belirtilen belediye payını aşağı indireceğiz.

 

4.2. KATILIMCI ŞEFFAF BİR İMAR PLANI YAPACAĞIZ

 

Mahkeme kararlarıyla iptal edilen mevcut plan yerine yeni bir plan yapacağız. Planlama sürecine halkın katıldığı, şeffaf bir yol izleyeceğiz. Öncelikle tüm kararların verileceği demokratik bir karar kurulu oluşturacağız. Bu kurulda her sokaktan seçilecek tapu sahibi temsilcileri, mahalle muhtarları, belediye yetkililerinin yanı sıra meslek odalarının, bölgedeki derneklerin ve üniversitelerin temsilcileri bulunacak. Yeni plan oluşturulurken adil davranacak ve meşruiyeti gözeteceğiz. Asla ranta yönelik planlama yapmayacağız, kentin tarihi değerlerini, halkın barınma ve sosyal ihtiyaçlarını dikkate alacağız. Okullar, sağlık merkezleri, kreşler, parklar, spor tesisleri gibi sosyal amaçlı tesisler planımızda güçlü bir biçimde yer alacak. 

 

4.3. İNŞAAT YAPIMINDA KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK 

 

•          Tapu sahipleri plana uygun olmak şartıyla, kendi imkanları ile ve ne zaman isterlerse o zaman, inşaat yapabilecekler. İnşaat aşamasında, hak sahiplerine farklı seçenekler sunacağız, hak sahiplerinin inisiyatiflerini güvence altına alacağız

•          Tapu sahibi ve belediye işbirliğiyle de inşaat yapılabilecek.

•          Kâr amacı gütmeyen yapı kooperatifleri ile inşaat yapımını teşvik edeceğiz.

•          Belediye’nin sıkı denetiminde, özel firmalar aracılığı ile de inşaat yapılabilecek.

•          Yurttaşların inşaat firmaları ile anlaşarak yapacağı inşaatlarda Beyoğlu halkına hukuki destek vereceğiz. İnşaat firmalarından, hak sahipleri ve kamunun haklarını güvence altına alacak teminatlar, poliçeler isteyeceğiz. Beyoğlu’nda kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz.

•          Örnektepe ve Sütlüce gibi çok fazla mülkiyet sorunu olmayan mahallelerde gerçekleştireceğimiz kentsel dönüşümde, müteahhitlerin yurttaşlarımızı mağdur etmesine izin vermeyeceğiz. Geçmişten bu yana bitirilemeyen inşaatlar ve kesileceği iddia edilen kira yardımları konusunda yurttaşlarımızın hakkını savunacağız.         

•          Kentsel dönüşüme konu olan mahallelerde yaşayan nüfusun yüzde 45’inin kiracı olduğu gerçeğinden hareketle, kiracıların da haklarını koruyacağız. Kimsenin yerinden edilmesine izin vermeyeceğiz.

•          Yenilenecek bölgelerde mahallenin dokusu ve yaşamın ritmini muhafaza edeceğiz. Halkın kültürel zenginliğine , yaşam biçimine uygun mahalleler ve semtler tasarlayacağız. 

G ö n ü l l ü O l