5. Doğayla Barışık Beyoğlu, Yaşasın Beyoğlu!


5. DOĞAYLA BARIŞIK BEYOĞLU

 

Yerel yönetimler özellikle halkın ortak ve yerel gereksinimlerini gidermekle görevli olduklarından yerelde ortaya çıkan çevre sorunlarının çözümünde sorumluluk taşırlar. Halka en yakın yönetim birimi olan yerel yönetimler çevre problemlerinin kaynağında önlenmesinden ve kısa sürede çözülmesinden de sorumludur. Bu sorumluluğa uygun olarak; 

 

•          Su, toprak ve hava kirliliği konusunda kirliliği kaynağında önleyecek politikalar geliştireceğiz.

•          Enerji kaynaklarının kullanımında verimli, uygun ve akılcı yöntemler seçeceğiz.

•          İklim değişikliği ile mücadele, enerji verimliliği, çevreyle dost ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi için politikalar üreteceğiz.

•          Beyoğlu sınırlarındaki yeşil alan miktarındaki ciddi düşüşün önüne geçerek, rekreasyon alanlarının sayısını arttıracağız.

•          Kent parklarını kenttaşların toplanıp forum, söyleşi vb. etkinlikler yapmaları için uygun biçimde düzenleyeceğiz.

•          Karbon emisyonunun azaltılması için, halkın temel gereksinimlerinin ve ilköğretim öğrencilerinin okula ulaşımlarının motorlu taşıta gerek olmadan yürüme mesafesinde karşılanmasını sağlayacak şekilde yeni yerleşim planlamaları yapacağız.

•          Elektromanyetik alan radyasyon şiddeti ölçümleri yaparak elektromanyetik alan kirliliği haritaları oluşturacağız. Olumsuzlukların tespiti halinde Beyoğlu halkını bilgilendirecek, gerekli düzenlemeleri yaptıracağız.

•          Beyoğlu’nda çevre problemlerinin çözümünde yerel politikaları hayata geçirmeye ön ayak olacak çevre bilincini oluşturacağız.

G ö n ü l l ü O l