BEYOĞLU HALKI, HAKKI OLAN EVLERİNDE GÜVENLE YAŞASIN

YAŞASIN BEYOĞLU


BEYOĞLU’NDA KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNU

Beyoğlu nüfusunun önemli bir kısmı yıllardır yıkım tehdidi altında yaşıyor. Belediye, Piyalepaşa, Fetihtepe, Kaptanpaşa, Keçici Piri, Piripaşa ve Kulaksız Mahalleleri’ni içeren kentsel dönüşüm projelerini birkaç yılda bir gündeme getiriyor ancak halkın sorunlarını çözecek bir yaklaşım ve çözümü asla üretmiyor.

Halktan yıllardır alınan vergileri dikkate almayan, bölge insanının bu kentin oluşmasında verdiği emeği ve katkıyı yok sayan mevcut yönetim, onca yıldır buralarda yaşayan insanlara işgalci muamelesi yapıyor. Tapu fiyatlarını tespit ederken halkın hiçbir hakka sahip olmadığını iddia ediyor. Burada yaşayan insanlar işgalci değildir, hakları olan insanlardır. Okmeydanı’nda sahici ve halkı mutlu edecek bir çözüm geliştirmek için öncelikle bu gerçek kabul edilmelidir.

Mevcut belediye yönetimi yıllardır çözümsüzlüğe gerekçe olarak, muhalefeti gösteriyor ve kaynakların yetersizliğinden bahsediyor. Oysaki Beyoğlu’nun merkezinde dönen ticaret oldukça büyüktür. Burada istenirse kentin bütününü yeniden inşa etmeye yetecek kaynak mevcuttur. Beyoğlu’nda emeğiyle geçinen insanların barınma sorunlarını çözecek kaynak başka yerlerde aranmamalıdır. Beyoğlu’nun zenginlikleri kentsel dönüşüm tehdidi altında tutulan mahallelerdeki sağlamlaştırma, sağlıklılaştırma ve yeniden yapım faaliyetleri için fazlasıyla yeterlidir. Doğru planlandığı ve adil bölüşüldüğü takdirde, kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan on binlerce insanın barınma ve sağlıklı kent ihtiyacı karşılanabilir. Sosyal yapılar, sağlık ve eğitim amaçlı tesisler bu yolla finanse edilebilir. Dolayısıyla tapu ve mülkiyet hakkı kapsamındaki sorunların halktan yana çözümleri vardır.

BİZ BU SORUNU NASIL ÇÖZECEĞİZ?

1.İMAR KURULLARI ve PLANLAR

Mahkeme kararlarıyla iptal edilen mevcut plan yerine yeni bir plan yapacağız. Planlama sürecine halkın katıldığı, şeffaf bir yol izleyeceğiz. Öncelikle tüm kararların verileceği demokratik bir karar kurulu oluşturacağız. Bu kurulda her sokaktan seçilecek tapu sahibi temsilcileri, mahalle muhtarları, belediye yetkilileri, meslek odalarının, bölgedeki derneklerin ve üniversitelerin temsilciler bulunacak. Yeni plan oluşturulurken adil davranarak ve meşruiyeti gözeteceğiz. Asla ranta yönelik planlama yapmayacağız, kentin tarihi değerlerini, halkın barınma ve sosyal ihtiyaçlarını dikkate alacağız. Okullar, sağlık merkezleri, kreşler, parklar, spor tesisleri gibi sosyal amaçlı tesisler planda güçlü bir biçimde yer alacak.

2.TAPULARIN VERİLMESİ

Hak sahibi olan herkese tapusunu vereceğiz. İnsanları bölgesinden uzaklaştırmadan kenti tekrar sağlıklı biçimde yenileyeceğiz. Tapu hakkını ranta dönüştüren uygulamalara son vereceğiz. Bu hususta halka kolaylık sağlamak için 4706 sayılı kanunda belirtilen belediye payını aşağı indireceğiz.

3. İNŞAAT YAPIM SÜRECİ:

· Tapu sahipleri plana uygun olmak şartıyla kendi imkânları ile inşaat yapabilecek, İnşaat aşamasında, hak sahiplerine farklı seçenekler sunulacak, hak sahiplerinin inisiyatiflerini güvence altına alacağız.

· Tapu sahibi ve belediye işbirliğiyle inşaat yapılabilecek,

· Kar amacı gütmeyen yapı kooperatifleri ile inşaat yapımını teşvik edeceğiz,

· Belediye’nin sıkı denetiminde, özel firmalar aracılığı ile de inşaat yapılabilecek,

· Yurttaşların inşaat firmaları ile anlaşarak yapacağı inşaatlarda Beyoğlu Halkına hukuki destek vereceğiz. İnşaat firmalarından, hak sahipleri ve kamunun haklarını güvence altına alacak teminatlar, poliçeler isteyeceğiz. Beyoğlu’nda kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz.

Söz konusu mahallelerde yaşayan nüfusun %45 ‘inin kiracı olduğu gerçeğinden hareketle, kiracıların da haklarını koruyacağız. Kimsenin yerinden edilmesine izin vermeyeceğiz. Yenilenecek bölgelerde mahallenin dokusu ve yaşamın ritmini muhafaza edeceğiz. Halkın kültürel özelliklerine ve yaşam biçimlerine uygun mahalleler, semtler tasarlayacağız.

G ö n ü l l ü O l